Call Info Is de hele dag schakelen!

Onlangs werd ik geïnterviewd voor het magazine vakvrouwen in beeld. Het magazine was een bijlage van de Soester Courant en de Baarnsche Courant.

Het stuk vertelt over de begin jaren van Call Info tot nu. Er wordt wat meer uitleg gegeven ook wat we precies doen.
Want Call Info is ook de hele dag schakelen! Wilt u het artikel ook lezen? U kunt dan op onderstaande link klikken.